list truyện đã đọc từ khi lập wed

 1. chiếc ô
 2. tiểu phì thu chủ luôn muốn ăn ta – đam mỹ
 3. một lần trọng sinh vô tác dụng – đam mỹ
 4. quý thiếp
 5. kiều thiếp
 6. khước lục
 7. đợi mưa tạnh
 8. lê hấp đường phèn
 9. phồn hoa thịnh yến ( một ít )
 10. tiểu bạn trai
 11. xin chào bác sĩ tần
 12. xuân nhật yến
 13. nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghỏe
 14. ai động vào ống nghe của tôi
 15. hái hồng
 16. anh là một bài hát trong lòng em
 17. hóa ra s.t paul không đau thương
 18. thân ái đối phương biện hữu
 19. thâm tình không đúng đắn
 20. mùa xuân thứ 28
 21. đường một chiều
 22. ảnh hậu đối mặt hàng ngày
 23. nữ thần diễn xuất
 24. cây lớn ở phương nam
 25. hoàng thượng càng muốn cưng chiều nàng
 26. kiêu tế
 27. tình yêu nguy hiểm
 28. trầm ẩn
 29. tâm ngứa
 30. ta chính là nữ tử như vậy
 31. thổ phỉ công lược- đam mỹ
 32. 42 km
 33. tham tiền thiên khiếu
 34. đa số truyện ở liệt hỏa các
 35. công tử bất ngu
 36. người bên gối
 37. Hàm quang
 38. Chim công trắng
 39. Ngụy trang học tra
 40. Giả trai
 41. Khúc biến tấu ánh trăng
 42. Nam thần có chút cháy
 43. Boss là nữ phụ
 44. Sống lại làm biên đạo chủ chốt ( vài chương )
 45. FM2015781
 46. Tiểu yêu quái
 47. Ngươi cũng có ngày hôm nay
 48. Ta bạn gái máy in tiền
 49. Mỗi ngày một thổ lộ